MFP

Közintézmények

Nevelőtestületünk szakmai felkészültségét jellemzi, hogy óvodapedagógusi diplománk mellett rendelkezünk szakirányú végzettséggel, úgymint, mozgásfejlesztő, gyógytestnevelő, nyelv-beszédfejlesztő.

Óvodánk pedagógiai koncepciója:

  • Egészséges életmódra nevelés
  • Természeti környezet megismerése, tisztelete, védelme
  • Anyanyelvi-kommunikációs nevelés, beszédfejlesztés
  • Gyermeki személyiségének tisztelete
   

Óvónők:

Dr. Faragóné Bankus Judit
Virga Andrea
Sipos Eszter

 Napsugár Óvoda

Dajka nénik:

Gulyás Lászlóné
Gergely Józsefné

 

Óvodai napirendünk igazodik a gyermeki szükségletekhez, az otthoni szokásokhoz: biztosítjuk a változatos tevékenykedést és a szükséges pihenést. Fontos feladatunk megtanítani gyermekeket arra, hogyan illeszkedjen be a közösségbe, hogyan érvényesítse akaratát és tudjon másokhoz alkalmazkodni. A testi, lelki fejlesztés mellett nagy hangsúlyt fektetünk az értelmi fejlesztésre. Az óvodai tanulás nem hasonlít az iskolaihoz.

A játékon keresztül biztosítunk sok-sok élménytevékenységeket. Óvodánknak számos rendezvénye van, melyen, a gyermekeken, óvodai dolgozókon kívül a szülő is részt vehet. Ilyen: a farsang, gyermeknapi kirándulások, anyák napja, nyílt napok, játszó délelőtt, karácsonyi ünnep, SZMK-bál.

Az óvoda és a család kapcsolata:

Az óvónő a családdal együtt, azt kiegészítve szolgálják a gyermek fejlődését. Az óvoda körültekintően szervezi meg az együttműködés formáit, mely az információk áramoltatását, az óvoda tartalmi munkájának szakszerű megismertetését, a gyermekek egyéni fejlődésének jellemzőit hivatott közvetíteni. A kapcsolatban éreztesse az őszinte odafordulást, és a segítő szándékot addig a pontig, míg a szülő ezt elfogadja. A kapcsolat épüljön a közös programok együttes tevékenysége során. Ismerje és fogadja el a család szokás- és szabályrendszerét, tapintatosan befolyásolja az életmód jó szokásainak kialakításában. A szülők legyenek tájékozottak a helyi nevelési programról kialakításában, beválásának figyelemmel kísérésében képviselők (SZMK képviselő) által vegyenek részt. Óvodánkban a szülők képviseletét a Szülői Munkaközösség látja el.

Kialakult kapcsolati formák:

  • Családlátogatás
  • Szülői értekezlet
  • Napi beszélgetések, információ a gyermek állapotáról
  • Nyílt napok
  • Közös programok szervezése (gyermeknap, sportnap)
  • Szülői Munkaközösségi programok (munkadélutánok, rendezvények, környezetszépítő tevékenységek)
Látogasson el hozzánk!

Magyarország

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Székely

Útvonaltervezés
Önkormányzat elérhetősége

Telefon: (+36 42) 236 - 013

Fax: (+36 42) 236 - 013

Mobil: (+36 30) 123 - 45 - 67

Email: szekelypolghiv@gmail.com
Ügyfélfogadási idő

Hivatal:

Hétfő: 13:00 - 16:30

Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:30

Péntek: 8:00 - 12:00