MFP

EFOP-1.5.3-16-2017-00066, Új Lehetőség, biztosabb Jövő

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA.jpg  

 

 

 

 EFOP-1.5.3-16-2017-00066

Új Lehetőség, biztosabb Jövő

 
5 Önkormányzat konzorciumi együttműködésben elnyerte az EFOP-1.5.3-16-2017-00066 azonosítószámú humánerőforrások fejlesztése térségi szemléletben- kedvezményezett térségek, Új Lehetőség, biztosabb Jövő című pályázatot.  
 
A projektben a szerződött támogatás összege: 249 892 150. – Ft
 
A támogatás mértéke: 100%
 
A projekt kezdő időpontja: 2018.04.01.
 
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.03. 31.
 
A projekt során a konzorcium vezetője Dombrád Város Önkormányzata, a konzorciumi partnerek pedig:
 
 •  Pátroha Községi Önkormányzat
 •  Nyírtass Község Önkormányzata
 •  Rétközberencs Község Önkormányzata
 •  Székely Község Önkormányzata
 
A PROJEKT ISMERTETÉSE
Problémák a településeken:
A települések lakosságában csökkenés figyelhető meg az évek során, ami összhangban van egyrészt a gyermekek születésének számával, másrészt és főképp a településről való elvándorlással. Az elvándorlás leginkább a fiatalokat és magasabbak képzetteket érinti, így szakemberhiánnyal is meg kell küzdenie a településeknek. Igen magas a hátrányos helyzetű emberek száma. Az álláskeresők jelentős része roma származású, akiket a hátrányos társadalmi helyzet kiemelten sújt, jellemzően alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, motiválatlanok. Helyzetükből nem is akarnak kitörni, segélyekből, hitelekből tartják fent magukat. Ezt az életet a gyerekek felé is közvetítik, már a harmadik, negyedik generáció születik bele a munkanélküliségbe. Komoly probléma az eladósodás, különösen a hátrányos helyzetű, munkájukat elveszítő, alacsony jövedelmű, több gyermekes családoknak.
 
A gyerekek esetében jellemző problémaként jelennek meg a család alacsony jövedelmi viszonyai, mely a gyerekek fejlődésére is kihatással van. Jellemző továbbá a szülői elhanyagolás is. A gyermekeket nevelő családok légköre egyre feszültebbé vált az utóbbi években, lazulnak a családi kötelékek, csökken a gyermekek feletti kontroll. A fiatalkorú népesség egészségi állapota évek óta folyamatosan romlik, ami a gyermekek esélyeit a kiegyensúlyozott életre jelentősen rontja. Megfigyelhető a hibás érzelmi és viselkedési modell a gyerekek környezetében, esetlegesen a családi légkör zavara, mely mentálisan is betegít. Az iskolai teljesítmény kudarca miatt magatartászavarok alakulhatnak ki.
 
Céljaink:
A megvalósítás ideje alatt szem előtt tartjuk a helyi igényeket, szükségleteket, HEP által feltárt problémákat, így komplex módon nyújtsunk segítséget a településeken. Valós helyi problémákra reagálva, célzottan segítjük a programelemekkel a területi kapacitáshiányokból adódó problémákat Céljaink a következők:
 • A problémákat helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva valósítjuk meg.
 • Csökkentjük a területi különbségeket a humán közszolgáltatások tekintetében, fejlesztjük az egyes közszolgáltatások minőségét, elérhetőségét, különböző szakemberek, képzések, mentorok alkalmazása, munkabörze.
 • HH csoportok körében a munkanélküliség csökkentése, foglalkoztathatóság javítása, munkaerő-piaci helyzetük erősítése, melyet képzésekkel, programokkal érünk majd el. Kompetenciafejlesztés, csoportmunkában történő együttműködési kompetencia fejlesztés, valamint az önálló életvitelre nevelés valósul meg. Ezzel a marginalizálódott közösségek társadalmi-gazdasági integrációja is elérhető. 
 • Társadalmi felzárkóztatás elősegítése.
 • Önkéntesség terjesztése és képzések szervezése annak érdekében, hogy a kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése. 
 • Önkéntes pont létrehozása, képzések szervezése a célcsoport számára.
 • Önkéntességen alapuló helyi kezdeményezés – Gyerekkuckót foglalkoztató pontot.
 • Fiatalok elvándorlásának megakadályozása, vidék megtartó képességének erősítése: (lakástámogatás, tanulmányok, képzések támogatása).
 • Egészségre nevelés, sport fontosságának közvetítése (egészségnap, sportnap, aerobik klub, stb.)
 • Kultúrák közötti párbeszéd erősítése: családi nap, „Mutasd meg mit tudsz verseny, helytörténeti verseny.
 • Közösségépítés, közösségfejlesztés: fiatalok és az idősebb korosztály segíti egymást, Ifjúsági klub, Baba-mama klub, szívességcsere program.
 • Helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése: közösségépítő programok, szervezése, közösségszervező alkalmazása. Ezen problémákra reagál projektünk, mely során minden kötelező elemet beépítettünk a pályázatba, valamint a választható tevékenységek közül is valósulnak meg programelemek.
 
Fejleszteni szükséges az álláskeresők személyiségét, önismeretét, kommunikációját. (kommunikációs és személyiségfejlesztő tréning, mentálhigiéné és lelki egészségvédelem  tréning). Fontos, a foglalkoztathatóságra való felkészítésük, munkaerő-piacon való megjelenésük elősegítése.
 
Ezt projekt során kompetenciaméréssel, önismereti tréning szervezésével, munkaerőbörzével, érzékenyítő tréninggel, házi-gazda programmal, Segíts magadon 30 órás varrótanfolyammal, házi pénztár programmal segítjük. Emellett mentorok segítik a HH aktív korú lakosságot. 
 
Célunk a projekt során az önkéntesség elterjesztése, mely során kapcsolatrendszerük, tudásuk bővül, munkaerőpiacra jutásuk elősegítené az állandó munkához jutásukat. Felelősségteljes gondolkodás alakul ki náluk, fejlődik kommunikációjuk. Projekt során épp ezért önkéntes pontot hozunk létre, önkéntes koordinátor képzést szervezünk, valamint általános önkéntes tevékenység képzést. Gyerekkuckó-foglalkoztató pontot hozunk létre, ahol önkéntesekkel
szabadidős tevékenységek valósulnak meg a gyerekeknek. A projekt során a programjainknak köszönhetően a célcsoporttagok megtanulják kezelni/elkerülni a krízishelyzeteket, konfliktusokat, személyiségük fejlődik.
 
A szakemberek elérése nehézkes a településeken. Olyan szolgáltatások létrehozása szükséges a településen, mely a felzárkózást előmozdítja. A településeken szükség van a különböző szakemberek rendszeres jelenlétére, így a projekt során biztosítjuk a szükséges szakembereket: (pszichológus, logopédus, közösségszervező, gyógytornász, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus). A szakemberek segítenek a gyerekeknek, valamint a település egész lakosságának elérhetőek lesznek szükség szerint.
 
Fejlesztési lehetőségként jelennek meg az olyan programok, melyek elősegítik az egészséges életmód kialakítását. Ezért egészségprogramok valósulnak meg (Egészségünkre információs nap, egészségnap, szűrővizsgálatok, prevenciós program dohányzás megelőzésére). A rendezvények, események célja felelős gondolkodás kialakítása, egészséges életre nevelés. Fontosnak tartjuk a rendszeres, életvitelszerűen megjelenő testmozgás támogatását is, ennek érdekében projektünk során sportnap, aerobik klub valósul meg.
 
Közösségi akcióként pedig alkohol és drog, dohányzás ellen 4 alkalommal szervezünk programot.
 
Rendezvényeink segítenek a generációk közötti szakadékot áthidalni, valamint segítjük a közösség fejlesztését. (szívességcsere programunk, ifjúsági klub, baba-mama klub).
 
Dombrád Ezen problémákra reagál projektünk, mely során minden kötelező elemet beépítettünk a pályázatba, valamint a választható tevékenységek közül is valósulnak meg programelemek. 
Fejleszteni szükséges az álláskeresők személyiségét, önismeretét, kommunikációját. (kommunikációs és személyiségfejlesztő tréning, mentálhigiéné és lelki egészségvédelem tréning). Fontos, a foglalkoztathatóságra való felkészítésük, munkaerő-piacon való megjelenésük elősegítése.
 
Ezt projekt során kompetenciaméréssel, önismereti tréning szervezésével, munkaerőbörzével, érzékenyítő tréninggel, házi-gazda programmal, Segíts magadon 30 órás varrótanfolyammal, házi pénztár programmal segítjük. Emellett mentorok segítik a HH aktív korú lakosságot.
 
Célunk a projekt során az önkéntesség elterjesztése, mely során kapcsolatrendszerük, tudásuk bővül, munkaerőpiacra jutásuk elősegítené az állandó munkához jutásukat. Felelősségteljes gondolkodás alakul ki náluk, fejlődik kommunikációjuk. Projekt során épp ezért önkéntes pontot hozunk létre, önkéntes koordinátor képzést szervezünk, valamint általános önkéntes tevékenység képzést. Gyerekkuckó-foglalkoztató pontot hozunk létre, ahol önkéntesekkel
szabadidős tevékenységek valósulnak meg a gyerekeknek. A projekt során a programjainknak köszönhetően a célcsoporttagok megtanulják kezelni/elkerülni a krízishelyzeteket, konfliktusokat, személyiségük fejlődik.
 
A szakemberek elérése nehézkes a településeken. Olyan szolgáltatások létrehozása szükséges a településen, mely a felzárkózást előmozdítja. A településeken szükség van a különböző szakemberek rendszeres jelenlétére, így a projekt során biztosítjuk a szükséges szakembereket: (pszichológus, logopédus, közösségszervező, gyógytornász, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus). A szakemberek segítenek a gyerekeknek, valamint a település egész lakosságának elérhetőek lesznek szükség szerint.
 
Fejlesztési lehetőségként jelennek meg az olyan programok, melyek elősegítik az egészséges életmód kialakítását. Ezért egészségprogramok valósulnak meg (Egészségünkre információs nap, egészségnap, szűrővizsgálatok, prevenciós program dohányzás megelőzésére). A rendezvények, események célja felelős gondolkodás kialakítása, egészséges életre nevelés.
 
Fontosnak tartjuk a rendszeres, életvitelszerűen megjelenő testmozgás támogatását is, ennek érdekében projektünk során sportnap, aerobik klub valósul meg. 
Közösségi akcióként pedig alkohol és drog, dohányzás ellen 4 alkalommal szervezünk programot.
 
Rendezvényeink segítenek a generációk közötti szakadékot áthidalni, valamint segítjük a közösség fejlesztését. (szívességcsere programunk, ifjúsági klub, baba-mama klub)
Látogasson el hozzánk!

Magyarország

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Székely

Útvonaltervezés
Önkormányzat elérhetősége

Telefon: (+36 42) 236 - 013

Fax: (+36 42) 236 - 013

Mobil: (+36 30) 123 - 45 - 67

Email: szekelypolghiv@gmail.com
Ügyfélfogadási idő

Hivatal:

Hétfő: 13:00 - 16:30

Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:30

Péntek: 8:00 - 12:00